DE FISCALE ACTUALITEIT IN BEGRIJPELIJKE TAAL

Blogs Rond accountants

Tonpraat

Op de hoogte blijven van belastingtechnische ontwikkelingen en profiteren van fiscale tips? Ton praat u regelmatig bij op deze nieuwspagina. Alle informatie in uw mailbox? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief!

Tonpraat: Tijd en geld besparen door slim te boekhouden

Door de administratie te digitaliseren en de juiste software te gebruiken kun je tijd en geld besparen. Waar je ‘vroeger’ misschien je bonnen en facturen bewaarde in een doos of ordner, maak je nu eenvoudig een foto van het bonnetje met je telefoon en ook de facturen breng je simpel over naar een digitaal archief.

Tonpraat: Elektrische bakfiets

Voor de aanschaf van een nieuwe elektrische bakfiets van tenminste € 4.000 kun je ook nog in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek (Mia).

Tonpraat: Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

De belastingdienst legt geen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2022 op voor belastingplichtigen met box 3 inkomen waarbij sprake is van andere vermogensbestanddelen dan bank- en spaartegoeden.

Tonpraat: BTW-voordeel bij verkoop auto door B.V. aan DGA

Het nadeel van de auto op de balans van de B.V. is zoals bekend de fiscale bijtelling. Dus er komt (mogelijk) een moment dat de DGA de auto wenst over te nemen van zijn B.V. De vraagt rijst dan tegen welke waarde en hoe zit het met de BTW?

Tonpraat: Erfbelasting betalen, liever niet

Als er geen testament is opgesteld dan gaat het vermogen naar de langstlevende. Die heeft een grote vrijstelling. De kinderen krijgen niets, behalve dan een vordering op de langstlevende. Over deze vordering betalen de kinderen erfbelasting terwijl ze niets krijgen. Dat voelt niet goed.

Tonpraat: Het moeras van box 3

De staatssecretaris heeft, in afwachting van het oordeel van de Hoge Raad, een praktisch besluit genomen waarin alle aanslagen 2021 en 2022 worden aangehouden in situaties waarin het box 3 inkomen uit meer bestaat dan alleen banktegoeden (denk aan effecten, onroerend goed, vorderingen). Wordt er in die situaties onverhoopt wel een definitieve aanslag opgelegd dan moet bezwaar worden gemaakt.

Tonpraat: Turboliquidatie (van de spaar B.V.)

Als er geen crediteuren zijn kun je eenvoudig en zonder tussenkomst van een notaris een B.V. ontbinden met een formulier van de Kamer van Koophandel en notulen van de aandeelhoudersvergadering. Dit wordt wel een turboliquidatie genoemd.

Tonpraat: De f(r)icties van box 3, hoe lang nog?

Ik ben er klaar mee, met box 3. Het enige alternatief dat resteert is om bezwaar te maken tegen de box 3 heffing wanneer een lager rendement wordt gemaakt dan de ficties die de belastingdienst hanteert.

Tonpraat: STAK gemonitord door de belastingdienst

De belastingdienst gaat vastgoedbeleggingen via een zogenaamde STAK in box 3 monitoren. Waarom is de Stichting Administratiekantoor ofwel STAK nu (ineens) interessant?

Tonpraat: Wet Excessief lenen komt langzaam dichterbij

Het wetsvoorstel excessief lenen is inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer en is daarmee wet geworden. De DGA die op 31 december 2023 een schuld heeft aan zijn of haar eigen B.V. van € 700.000 is 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd. Wat nu te doen bij een hoge rekening-courant schuld?

WAARMEE KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?

Persoonlijk adviseur, sparringpartner of klankbord nodig? Wij gaan graag vrijblijvend met u om tafel.

  Logo ROND accountants fiscalisten

  Mijlstraat 1
  5281 LJ Boxtel
  T: 088 766 30 00
  info@rondaccountants.nl

  Wij steunen Stichting Lyme, AangenaamSt-Lyme-Aangenaam-Log-o-web-300x176