DE FISCALE ACTUALITEIT IN BEGRIJPELIJKE TAAL

Blogs Rond accountants

Tonpraat

Op de hoogte blijven van belastingtechnische ontwikkelingen en profiteren van fiscale tips? Ton praat u regelmatig bij op deze nieuwspagina. Alle informatie in uw mailbox? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief!

Tonpraat: Monumentenwoning, subsidie voor instandhoudingskosten

Tot voor kort kon je de (instandhoudings)kosten van een monumentenwoning aftrekken in de inkomstenbelasting. Deze regeling is vervangen door een subsidie. De kosten van het afgelopen jaar komen hiervoor mogelijk in aanmerking mits dit tijdig wordt aangevraagd.

TONPRAAT: Laatste ronde, laatste kansen

We hebben nog maar krap een maand de tijd om een aantal zaken te regelen of juist niet. Bestaande en toekomstige percentages en tarieven kunnen hierbij een rol spelen.

Eindejaarstips 2022

Via deze link kunt u de eindejaarstips 2022 bekijken voor respectievelijk alle ondernemers, IB ondernemers, ondernemers met een B.V. en particulieren.

TONPRAAT: Peildatum 1 januari

Wat kun je dan vóór 1 januari doen om de box 3 heffing bij de aangifte 2023 te verminderen? Ik doe een aantal suggesties.

TONPRAAT: UITNODIGING stamppotbijeenkomst

Wij nodigen u graag uit voor een (gratis) stamppotbijeenkomst op donderdag 1 december 2022 waarbij we financieel vooruit kijken naar het nieuwe jaar.

Tonpraat: Particulier en vermogen

Particulieren met spaargeld worden in de bestaande en nieuwe box 3 ontzien. Uiteindelijk wordt box 3 in 2026 getransformeerd naar een belastingheffing op daadwerkelijk ontvangen rendementen. Tot die tijd moeten we het doen met een systeem dat uitgaat van de werkelijke verdeling van het vermogen in 3 vermogensgroepen (spaargeld, beleggingen, schulden).

Tonpraat: DGA en B.V.

De DGA gaat volgend jaar meer vennootschapsbelasting betalen. Het huidige lage VPB tarief van 15% gaat omhoog naar 19% tot een maximum winst van € 200.000. Het meerdere wordt belast tegen 25,8%.

Tonpraat: Ondernemen met eenmanszaak of vennootschap onder firma

Om de netto inkomens van ondernemers en werknemers dichter bij elkaar te brengen worden de ondernemersfaciliteiten voor ondernemers uitgekleed.

Tonpraat: Jubelton afgeschaald en afgeschaft

Per 2023 wordt de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning verlaagd naar € 28.947. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in relatie ouders/kinderen en dat kinderen vrij mogen uitgeven. De jubelton wordt per 2024 volledig afgeschaft.

Tonpraat: 1 oktober

De winst van jouw eenmanszaak verdelen over 2 personen zoals bij een vennootschap onder firma (man-vrouw firma) kan voordelig zijn. Bij hoge winsten of toegenomen aansprakelijkheid kan het interessant zijn om de onderneming om te zetten in een B.V. Of als je van plan bent de onderneming op termijn te verkopen dan voorkomt een B.V. mogelijk dat je acuut belasting moet betalen.

WAARMEE KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?

Persoonlijk adviseur, sparringpartner of klankbord nodig? Wij gaan graag vrijblijvend met u om tafel.

  Logo ROND accountants fiscalisten

  Mijlstraat 1
  5281 LJ Boxtel
  T: 088 766 30 00
  info@rondaccountants.nl

  Wij steunen Stichting Lyme, AangenaamSt-Lyme-Aangenaam-Log-o-web-300x176